Om foreleser

Elsa Gil har lang og variert erfaring fra advokatbransjen, domstolene og bank/finans. Elsas hovedarbeidsområder er arv og generasjonsskifte. Hun bistår blant annet med opprettelse av ektepakt, samboeravtale, fremtidsfullmakt, testament og arveavtaler samt økonomiske oppgjør ved samlivsbrudd og dødsfall. Hun påtar seg oppdrag som privat bostyrer i arveoppgjør. Elsa har omfattende erfaring med tvisteløsning og rettssaker og har også spisskompetanse på internasjonale skifteoppgjør.Elsa sitter i styret i Advokatforeningen Oslo krets og brukes jevnlig som foredragsholder.

Courses

Skills

Articles

There are no articles available yet.

Jussystemer kurs.
Digitale og fleksible nyhetskurs.

Våre kurs