Om foreleser

Gunnar-Martin Kjenner har vært advokat i 40 år hvorav de 30 siste med hovedtyngden innen idrettsjuss. Han var i mange år medlem av lovutvalget i Norges Fotballforbund og Norges idrettsforbund, han var leder av lovutvalget i Norges Bedriftsidrettsforbund og har siden 1997 vært leder av lovutvalget i Oslo idrettskrets. Siden 1987 har han vært fagansvarlig og foreleser i idrettsjuss ved NIH og holder kurs for særforbund og idrettskretsene. Han var initiativtaker til og første styreleder i Norsk Idrettsjuridisk forening og initiativtaker til Norges første idrettsgymnas LYN- Wang i 1983, nå Wang Toppidrett. Han har vært redaktør av 4 utgaver av Idrett og Juss og forfatter av Idrettslaget (2018). Han uttaler seg om Idrettsjuss til landets største aviser og er ekspertkommentator i idrettsjuss i NRK.

Skills

test

  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Lorem ipsum dolor sit amet conse
  • Lorem ipsum dolor sit amet tempor
  • Lorem ipsum dolor sit fugiat
  • Lorem ipsum dolor sit consequat
  • Lorem ipsum dolor sit excepteur

Articles

There are no articles available yet.

Jussystemer kurs.
Digitale og fleksible nyhetskurs.

Våre kurs