Om foreleser

Ida avsluttet sin master i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo våren 2013. Hun skrev masteroppgave innen skatt og menneskerettigheter. Masteroppgaven hadde tittelen «NOKUS-reglenes forenlighet med EMK 1. tilleggsprotokoll artikkel 1» og var en analyse av hvorvidt skattereglene for norske deltakere i norskkontrollerte selskaper og innretninger hjemmehørende i lavskatteland var forenelig med EMKs vern om eiendomsretten.

Ida jobber bredt innen firmaets avdeling for offentlig sektor, og jobber blant annet med arbeidsrett, kontraktsrett, offentlighetsloven, forvaltningsrett, skatterett, selskapsrett, prosedyre og tvisteløsning. Hun bistår både offentlige og private aktører.

Kurs

Kurs i Arbeidsrett.

Skills

Articles

There are no articles available yet.

Jussystemer kurs.
Digitale og fleksible nyhetskurs.

Våre kurs