Om foreleser

Advokat Imran Haider arbeider ved LOs juridiske avdeling, Norges største fagmiljø innen arbeidsrett. Han opparbeidet seg tidlig erfaring fra arbeid i Justisdepartementet (1998-2000), ved Norsk Regnesentral (2000-2001), og som vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett (2002-2003).

Imran Haider har arbeidet som prosjektleder og saksforbereder ved Trygderetten, hvor han gjorde en analyse av Trygderettens avgjørelser i saker om uføreperson; Årsaker til omgjøringer i uførepensjonssaker. Han disputerte i august 2013, på avhandlingen Folketrygdlovens inntektsbegreper. Dette var første gang det ble gjort en omfattende systematisering av rettsspørsmål knyttet til inntektsbegrepene. Haider er også en av forfatterne av boken Innføring i Trygderett.

Skills

Articles

There are no articles available yet.

Jussystemer kurs.
Digitale og fleksible nyhetskurs.

Våre kurs