Om foreleser

Advokat Kristoffer Aasebø er partner i Bull & Co Advokatfirma. Han har solid kompetanse innen konkursrett, bistår selskaper, styremedlemmer og norske og utenlandske kreditorer med spørsmål knyttet til insolvens og styreansvar. Han er også fast konkursbostyrer ved Oslo byfogdembete. Kristoffer Aasebø har publisert flere artikler som tar for seg problemstillinger i grenseland mellom forvaltningsrett og kontraktsrett. Har også vært dommerfullmektig ved Ytre Follo tingrett i Drøbak.

Courses

Kurs i Arbeidsrett.

Skills

Articles

There are no articles available yet.

Jussystemer kurs.
Digitale og fleksible nyhetskurs.

Våre kurs