Om foreleser

Morten Holmboe er jurist og har doktorgrad i strafferett.

Nylig (høsten 2020) var Holmboe medforfatter til en revidert kommentarutgave til straffeprosessloven. Han publiserer jevnlig arbeider om strafferett og straffeprosess. Nå er han med i en gruppe som skriver kommentarutgave til åndsverkloven. I tillegg arbeider Holmboe med personvernrettslige spørsmål, taushetsplikt og avvergingsplikt, gjenopprettende prosess og unge lovbrytere. Fra 2017-2019 var han medlem av Opplæringslovutvalget. Han deltar også i forskergruppen "Politiet i det digitale samfunn". Som medlem av denne gruppen bidro han til antologien Det digitale er et hurtigtog!, som ble utgitt høsten 2019.

Skills

test

  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Lorem ipsum dolor sit amet conse
  • Lorem ipsum dolor sit amet tempor
  • Lorem ipsum dolor sit fugiat
  • Lorem ipsum dolor sit consequat
  • Lorem ipsum dolor sit excepteur

Articles

There are no articles available yet.

Jussystemer kurs.
Digitale og fleksible nyhetskurs.

Våre kurs