Om foreleser

Nanette har kompetanse innenfor blant annet selskapsrett, og bistår norske og internasjonale aktører med børsnoteringer og kapitalmarkedstransaksjoner, samt fusjoner og oppkjøp. I tillegg jobber hun med tvister knyttet til profesjonsansvar og selskapsrett.

Skills

Articles

There are no articles available yet.

Jussystemer kurs.
Digitale og fleksible nyhetskurs.

Våre kurs