Om foreleser

Natalie Kallevik jobber som advokat innenfor private rettsforhold og bistår privatpersoner med rådgivning, tvisteløsning og utarbeidelse av avtaler innenfor arv-, skifte- og familieretten. Hun er også tilknyttet Bull & Co sin faggruppe for konkurs og insolvens, og har erfaring med problemstillinger knyttet til forholdet mellom kreditorer på den ene siden og ektefeller eller foreldre/barn på den andre.

Courses

Kurs i Arbeidsrett.

Skills

Articles

There are no articles available yet.

Jussystemer kurs.
Digitale og fleksible nyhetskurs.

Våre kurs