Om foreleser

Advokat Olav Lægreid er partner i Advisio og firmaets grunnlegger. Han har lang erfaring med jus for privatpersoner og mindre bedrifter, og har blant annet bakgrunn fra dømmende stilling i Trygderetten. Han er også tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, hvor han jevnlig har oppdrag som sensor og veileder for mastergradsoppgaver i trygderett og i familie- og arverett.

Lægreid har tidligere arbeidet som universitetslektor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Der har han undervist i familie- og arverett samt juridisk metode. Han er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for velferdsrett.

Lægreid har publisert flere artikler i juridiske fagtidsskrifter og er fortsatt aktiv som vitenskapelig forfatter, med særlig fokus på juridiske problemstillinger knyttet til helse. Han arbeider også med strafferett, særlig saker om økonomisk kriminalitet (for eksempel skattesvik, forsikringssaker eller feilutbetalinger fra NAV som blir politianmeldt).

Skills

Articles

There are no articles available yet.

Jussystemer kurs.
Digitale og fleksible nyhetskurs.

Våre kurs