Om foreleser

Stian arbeider med både sivile saker og straffesaker. Hovedvekt på strafferett, arbeidsrett, kontraktsrett, selskapsrett og politirett. Vekt på de rettssikkerhetsgarantier som følger av norsk og internasjonal lovgiving.

Kurs

Kurs i Arbeidsrett.

Skills

Articles

There are no articles available yet.

Jussystemer kurs.
Digitale og fleksible nyhetskurs.

Våre kurs