Om foreleser

Stig Berge er en av Norges ledende advokater innen selskapsrett og har jobbet blant annet seks år i Justisdepartementets lovavdeling. Stig Berge har lang erfaring med løpende selskapsrettslig rådgivning til en rekke forskjellige virksomheter. Han prosederer også saker innen selskapsrett og profesjonsansvar. I tillegg har han erfaring innen komplekse M&A og kapitalmarkedstransaksjoner.

Kurs

Kurs i Arbeidsrett.

Skills

Articles

There are no articles available yet.

Jussystemer kurs.
Digitale og fleksible nyhetskurs.

Våre kurs