Om foreleser

Tone Kaarbø har mange års erfaring innen skatterett og skatteadministrasjon. Både fra det offentlige og det private har hun opparbeidet seg bred erfaring med skatterettslige problemstillinger. Hun har god kompetanse innen næringsbeskatning, aksjebeskatning, internasjonal skatterett, personbeskatning og selskapsrett. Tone Kaarbø er medlem i regjeringsoppnevnt ekspertutvalg som skal vurdere vannkraftbeskatningen.

Skills

Articles

There are no articles available yet.

Jussystemer kurs.
Digitale og fleksible nyhetskurs.

Våre kurs