Om foreleser

Anne Helsingeng har bred og solid kompetanse innen konkursrett. Hun arbeider bredt innen eierstyring/selskapsledelse, risikovurderinger og etterlevelse. Anne Helsingeng var fast konkursbobestyrer hos Oslo Byfogdembete og har 25 år betydelig erfaring innen insolvensrettede problemstillinger, herunder bistand med utenomrettslige gjeldsforhandlinger og rådgivning til styre og ledelse i selskaper under økonomisk press. Hun er også medforfatter av Advokatforeningens «Retningslinjer for private granskninger».

Skills

Articles

There are no articles available yet.

Jussystemer kurs.
Digitale og fleksible nyhetskurs.

Våre kurs