Sted:
Tid: 
2 juridiske timer
Dato:
Klokkeslett:
Få tilsendt opptak
Kursmateriale og kursbevis
Ajourføringskurs
Vederlagsfritt

Om kurset

Temaer som belyses er:

 • Innledning, status 2020
 • Rekonstruksjonsloven og annen ny lovgivning
 • Rettspraksis; REC-dommen
 • Rettspraksis-Bergen Bunkers2
 • Avgjørelser fra lagmannsretten
 • Atlantic Ocean-dommen i Bergen tingrett

Kursinnhold

Temaer som belyses er:

 • Innledning, status 2020
 • Rekonstruksjonsloven og annen ny lovgivning
 • Rettspraksis; REC-dommen
 • Rettspraksis-Bergen Bunkers2
 • Avgjørelser fra lagmannsretten
 • Atlantic Ocean-dommen i Bergen tingrett