Sted:
Tid: 
1,5t (ikke juridiske timer)
Dato:
Klokkeslett:
Få tilsendt opptak
Kursmateriale og kursbevis
Ajourføringskurs
Vederlagsfritt

Om kurset

Katarina og Stian går gjennom typiske problemstillinger og temaer, som for eksempel:

 • Hvordan håndtere både enkle og komplekse dokumentfiler effektivt
 • Sammenligning av hoveddokumentlister fra politiet, med tilhørende rapport som på sekunder skiller ut alle nye, fjernede og ikke-søkbare dokumenter
 • Hvordan tekstbehandle (OCR-behandle) ikke-søkbare dokumenter slik at de kan søkes i
 • Ved flere oversendte hoveddokumentlister: Hvordan søke effektivt mellom alle samlinger med kun étt søk
 • Hvordan bokmerke sider og opprette mappestruktur til for eksempel krysseksaminasjon, bokmerker for prosedyre og bevisvurdering, og hvordan legge til egne kommentarer og merknader til disse
 • Hvordan enkelt overføre bokmerker, kommentarer og markeringer til ny hoveddokumentliste der sidene har ny plassering

De demonstrerer verktøy utviklet for å maksimere utbyttet av faktisk tidsbruk – for alle som arbeider med straffesaker

Professor Morten Kjelland vil gå gjennom:

 • De fire grunnleggende utmålingsprinsippene
 • Erstatningsposter og skjæringstidspunkter
 • Beregning av inntektstap – premissene for bruk     av Compensatio
 • Merutgiftserstatning: mangfoldet av     merutgiftstyper og utviklingstrekk i nyere rettspraksis
 • Menerstatning og oppreisning – utvalgte     spørsmål i lys av nyheter fra Høyesterett
 • Kort om tredjepartstap

Kursinnhold

Katarina og Stian går gjennom typiske problemstillinger og temaer, som for eksempel:

 • Hvordan håndtere både enkle og komplekse dokumentfiler effektivt
 • Sammenligning av hoveddokumentlister fra politiet, med tilhørende rapport som på sekunder skiller ut alle nye, fjernede og ikke-søkbare dokumenter
 • Hvordan tekstbehandle (OCR-behandle) ikke-søkbare dokumenter slik at de kan søkes i
 • Ved flere oversendte hoveddokumentlister: Hvordan søke effektivt mellom alle samlinger med kun étt søk
 • Hvordan bokmerke sider og opprette mappestruktur til for eksempel krysseksaminasjon, bokmerker for prosedyre og bevisvurdering, og hvordan legge til egne kommentarer og merknader til disse
 • Hvordan enkelt overføre bokmerker, kommentarer og markeringer til ny hoveddokumentliste der sidene har ny plassering

De demonstrerer verktøy utviklet for å maksimere utbyttet av faktisk tidsbruk – for alle som arbeider med straffesaker

Professor Morten Kjelland vil gå gjennom:

 • De fire grunnleggende utmålingsprinsippene
 • Erstatningsposter og skjæringstidspunkter
 • Beregning av inntektstap – premissene for bruk     av Compensatio
 • Merutgiftserstatning: mangfoldet av     merutgiftstyper og utviklingstrekk i nyere rettspraksis
 • Menerstatning og oppreisning – utvalgte     spørsmål i lys av nyheter fra Høyesterett
 • Kort om tredjepartstap

test1