Om foreleser

Katarina arbeider både med sivile saker og straffesaker. Primærområder er kjøps-, kontrakts- og skatterett, skiftesaker ved familie- og arverett, erstatningsrett og strafferett.

Skills

Articles

There are no articles available yet.

Jussystemer kurs.
Digitale og fleksible nyhetskurs.

Våre kurs