Nye lovregler 1. juli 2022 om saksforberedelse og aktiv saksstyring i straffesaker

Online kurs
Per Racin Fosmark
Ekstraordinær lagdommer
Sted:
Tid: 
2 juridiske timer
Dato:
Klokkeslett:
Få tilsendt opptak
Kursmateriale og kursbevis
Ajourføringskurs
Vederlagsfritt

Om kurset

Foredraget vil blant annet behandle (henvisninger til straffeprosessloven):

• Ny fanebestemmelse i § 271 a – aktiv saksstyring. Hvilke saker bør undergis aktiv saksforberedelse?

• Rettens adgang til saksdokumentene på alle stadier - §§ 274 a og 295: Viktig nyordning – utfordringer i forhold til publikums tillit til retten?

• Politiforklaringer, dialogutskrifter og andre erklæringer i saken - inntas i et eget forklaringsutdrag og legges ikke i dokumentutdraget.

• Nytt: Rettens tilgang til politiforklaringer som leses opp. Retten slipper å skrive ned det som blir lest opp, noe som er unødig tungvint, tar tid og medfører en risiko for at dommeren ikke fanger opp eller misforstår informasjon som har sentral betydning for saken.

• Forsvarers tilsvar - § 265

• Avgjørelser i tilknytning til bevisføringen og bevisavskjæring § 292 - § 272 andre ledd.

• Bruk av saksforberedende møte - § 274: Planmøter og andre rettsmøter.

• Ny bestemmelse om sluttinnlegg - § 274 c

• Ankedomstolens kompetanse ved anke over kjennelse eller beslutning - § 377 andre ledd

Kursinnhold

Foredraget vil blant annet behandle (henvisninger til straffeprosessloven):

• Ny fanebestemmelse i § 271 a – aktiv saksstyring. Hvilke saker bør undergis aktiv saksforberedelse?

• Rettens adgang til saksdokumentene på alle stadier - §§ 274 a og 295: Viktig nyordning – utfordringer i forhold til publikums tillit til retten?

• Politiforklaringer, dialogutskrifter og andre erklæringer i saken - inntas i et eget forklaringsutdrag og legges ikke i dokumentutdraget.

• Nytt: Rettens tilgang til politiforklaringer som leses opp. Retten slipper å skrive ned det som blir lest opp, noe som er unødig tungvint, tar tid og medfører en risiko for at dommeren ikke fanger opp eller misforstår informasjon som har sentral betydning for saken.

• Forsvarers tilsvar - § 265

• Avgjørelser i tilknytning til bevisføringen og bevisavskjæring § 292 - § 272 andre ledd.

• Bruk av saksforberedende møte - § 274: Planmøter og andre rettsmøter.

• Ny bestemmelse om sluttinnlegg - § 274 c

• Ankedomstolens kompetanse ved anke over kjennelse eller beslutning - § 377 andre ledd