Sted:
Tid: 
3 juridiske timer
Dato:
Klokkeslett:
Få tilsendt opptak
Kursmateriale og kursbevis
Ajourføringskurs
Vederlagsfritt

Om kurset

1) Ansvarsgrunnlaget

2) Kravet om skade

3) Kravet om årsakssammenheng

4) Prosessuelle spørsmål

- Medisinsk sakkyndighet

- Fremleggelse av dokumentasjon

- Parts- og vitneforklaringer

5) Særlige belastninger

- Utfordringer som følger av selve sakstypen

- Prosessrisiko

- Medieoppmerksomhet

Kursinnhold

1) Ansvarsgrunnlaget

2) Kravet om skade

3) Kravet om årsakssammenheng

4) Prosessuelle spørsmål

- Medisinsk sakkyndighet

- Fremleggelse av dokumentasjon

- Parts- og vitneforklaringer

5) Særlige belastninger

- Utfordringer som følger av selve sakstypen

- Prosessrisiko

- Medieoppmerksomhet