Om foreleser

Advokat (H) Terje Marthinsen er partner i Advokatfirma Kogstad Lunde & Co. Firmaet jobber spesialisert med forsikrings- og erstatningsrett og representerer norske og internasjonale forsikringsselskaper, kommuner og staten. Terje har bistått flere kommuner i profilerte mobbesaker de siste årene, senest som prosessfullmektig for Drangedal kommune i 22-059798ASD-ALAG – der kommunen den 28.03.23 ble frifunnet i det som mediene har omtalt som norgeshistoriens største mobbesak.

Skills

Articles

There are no articles available yet.

Jussystemer kurs.
Digitale og fleksible nyhetskurs.

Våre kurs