Om foreleser

Cecilie Østensen Berglund tiltrådte som høyesterettsdommer 1. januar 2017. Hun var tidligere juridisk utreder i Høyesterett, der hun også var utredningsenhetens nestleder. Berglund har også vært assisterende direktør i Høyesterett fra 2007 til 2009. Fra ‬2009 til og med 2016‭ ‬var hun lagdommer, senere lagmann i Borgarting lagmannsrett.

Skills

test

  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Lorem ipsum dolor sit amet conse
  • Lorem ipsum dolor sit amet tempor
  • Lorem ipsum dolor sit fugiat
  • Lorem ipsum dolor sit consequat
  • Lorem ipsum dolor sit excepteur

Articles

There are no articles available yet.

Jussystemer kurs.
Digitale og fleksible nyhetskurs.

Våre kurs