Nyhetsoppdatering i barnerett, med vekt på barnevern

Online kurs
Cecilie Østensen Berglund
Høyesterettsdommer
Sted:
Tid: 
2 juridiske timer
Dato:
Klokkeslett:
Få tilsendt opptak
Kursmateriale og kursbevis
Ajourføringskurs
Vederlagsfritt

Om kurset

Innledning og barnekonvensjonen

Barnets rett til å bli hørt

Brudd på varslingsplikt og tvangsfullbyrdelse etter rettsforlik

Storkammeravgjørelsene i 2020

Tilbakeføring og terskler

Dokumentfremleggelse

Kursinnhold

Innledning og barnekonvensjonen

Barnets rett til å bli hørt

Brudd på varslingsplikt og tvangsfullbyrdelse etter rettsforlik

Storkammeravgjørelsene i 2020

Tilbakeføring og terskler

Dokumentfremleggelse