Om foreleser

John Christian Elden har omfattende erfaring innen både strafferettslig og sivilrettslig prosedyre for alle landets domstoler. Han er den advokat i Norge som de siste år har prosedert flest saker for Høyesterett.

Skills

Articles

There are no articles available yet.

Jussystemer kurs.
Digitale og fleksible nyhetskurs.

Våre kurs