Sted:
Tid: 
2 juridiske timer
Dato:
Klokkeslett:
Få tilsendt opptak
Kursmateriale og kursbevis
Ajourføringskurs
Vederlagsfritt

Om kurset

Temaer som belyses er:

 • Lovendringer og høringer
 • Arbeidsavtalen
 • Arbeidstid og ferie
 • Ytringsfrihet og lojalitetsplikt
 • Likebehandling og diskrimineringsforbud
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Likebehandling ved innleie
 • Stillingsvern
 • Arbeidsrettsprosess
 • Kollektiv arbeidsrett

Kursinnhold

Temaer som belyses er:

 • Lovendringer og høringer
 • Arbeidsavtalen
 • Arbeidstid og ferie
 • Ytringsfrihet og lojalitetsplikt
 • Likebehandling og diskrimineringsforbud
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Likebehandling ved innleie
 • Stillingsvern
 • Arbeidsrettsprosess
 • Kollektiv arbeidsrett