Sted:
Tid: 
2 juridiske timer
Dato:
Klokkeslett:
Få tilsendt opptak
Kursmateriale og kursbevis
Ajourføringskurs
Vederlagsfritt

Om kurset

Temaer som belyses er bl.a.:

 • Straffelovgivningens virkeområde
 • Grunnvilkår for straffansvar
 • Vern av offentlig myndighet og tilliten til den
 • Vern av den personlige frihet og fred
 • Voldslovbrudd
 • Domsgrunner
 • Pågripelse og fengsling
 • Forberedelse til hovedforhandling
 • Anke over dommer
 • Saksomkostninger

Kursinnhold

Temaer som belyses er bl.a.:

 • Straffelovgivningens virkeområde
 • Grunnvilkår for straffansvar
 • Vern av offentlig myndighet og tilliten til den
 • Vern av den personlige frihet og fred
 • Voldslovbrudd
 • Domsgrunner
 • Pågripelse og fengsling
 • Forberedelse til hovedforhandling
 • Anke over dommer
 • Saksomkostninger