Om foreleser

Kitty Moss Sørensen er senioradvokat i Codex Advokat. Hun arbeider i avdeling for fast eiendom, men har også omfattende prosedyreerfaring og bred erfaring med gjennomgang av og søk i historisk arkivmateriale tilknyttet fast eiendom

Skills

Articles

There are no articles available yet.

Jussystemer kurs.
Digitale og fleksible nyhetskurs.

Våre kurs