Nyhetsoppdatering i fast eiendom og entreprise

Online kurs
Kitty Moss Sørensen
Senioradvokat i Codex Advokat
Sted:
Tid: 
2 juridiske timer
Dato:
Klokkeslett:
Få tilsendt opptak
Kursmateriale og kursbevis
Ajourføringskurs
Vederlagsfritt

Om kurset

Temaer som belyses er:

 • Jordskifte
 • Servitutter
 • Plan og bygningsrett
 • Eiendomsrett/Bruksrett/Grenser
 • Ekspropriasjon
 • Ekstinksjon/Hevd/Alders tids bruk
 • Ferdselsrett
 • Tinglysning
 • Tomtefeste

Kursinnhold

Temaer som belyses er:

 • Jordskifte
 • Servitutter
 • Plan og bygningsrett
 • Eiendomsrett/Bruksrett/Grenser
 • Ekspropriasjon
 • Ekstinksjon/Hevd/Alders tids bruk
 • Ferdselsrett
 • Tinglysning
 • Tomtefeste