Om foreleser

Øyvind Bø er juridisk kyndig rettsmedlem i Trygderetten. Han har prosedert en rekke saker for EFTA-domstolen og EU-domstolen, og har undervist i EU-rettslig sivilprosess ved Advocacy Academy i Budapest.

Bø har flere års erfaring med EØS-rett, blant annet fra EFTA-sekretariatet og EFTAs overvåkningsorgan

Øyvind jobbet tidligere som dommerfullmektig ved Haugaland tingrett og advokatfullmektig i Langseth Advokafirma DA. Han fikk advokatbevilling i 2009 og bevilling som solicitor i England og Wales i 2010. Han er cand.jur. (UiO) og LL.M. (King’s College London).

Skills

test

  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Lorem ipsum dolor sit amet conse
  • Lorem ipsum dolor sit amet tempor
  • Lorem ipsum dolor sit fugiat
  • Lorem ipsum dolor sit consequat
  • Lorem ipsum dolor sit excepteur

Articles

There are no articles available yet.

Jussystemer kurs.
Digitale og fleksible nyhetskurs.

Våre kurs