Trygd i EØS – grunnleggende prinsipper og utvalgte emner

Online kurs
Øyvind Bø
Rettskyndig medlem i Trygderetten
Sted:
Tid: 
2 juridiske timer
Dato:
Klokkeslett:
Få tilsendt opptak
Kursmateriale og kursbevis
Ajourføringskurs
Vederlagsfritt

Om kurset

EØS-avtalen gir arbeidstakere rett til å søke jobb i hele EØS. Personer som bor eller jobber i mer enn ett EØS-land har behov for trygghet rundt sine trygde- og pensjonsrettigheter. EØS-avtalen inneholder regler som koordinerer de nasjonale trygdeordningene. Reglene sikrer at personer som krysser landegrensene i så stor grad som mulig beholder opparbeidede rettigheter og trygdetid.  

Dette kurset gir deg en innføring i EØS-avtalens koordineringsregler på trygdeområdet.

Kursinnhold

EØS-avtalen gir arbeidstakere rett til å søke jobb i hele EØS. Personer som bor eller jobber i mer enn ett EØS-land har behov for trygghet rundt sine trygde- og pensjonsrettigheter. EØS-avtalen inneholder regler som koordinerer de nasjonale trygdeordningene. Reglene sikrer at personer som krysser landegrensene i så stor grad som mulig beholder opparbeidede rettigheter og trygdetid.  

Dette kurset gir deg en innføring i EØS-avtalens koordineringsregler på trygdeområdet.