Om foreleser

Øyvind Dybvik Øyen er seniorrådgiver i Utlendingsnemnda med asyl- og flyktningrett som spesialområde. Han har tidligere arbeidet for Justisdepartementet og FNs høykommissær for flyktninger. Øyvind Dybvik Øyen er også redaktør og medforfatter av Lærebok i utlendingsrett (Universitetsforlaget) og medforfatter av Utlendingsloven Kommentarutgave (Universitetsforlaget).

Skills

test

  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Lorem ipsum dolor sit amet conse
  • Lorem ipsum dolor sit amet tempor
  • Lorem ipsum dolor sit fugiat
  • Lorem ipsum dolor sit consequat
  • Lorem ipsum dolor sit excepteur

Articles

There are no articles available yet.

Jussystemer kurs.
Digitale og fleksible nyhetskurs.

Våre kurs