Nyhetsoppdatering i asyl- og utlendingsrett, året 2020

Online kurs
Øyvind Dybvik Øyen
Seniorrådgiver i Utlendingsnemnda
Sted:
Tid: 
2 juridiske timer
Dato:
Klokkeslett:
Få tilsendt opptak
Kursmateriale og kursbevis
Ajourføringskurs
Vederlagsfritt

Om kurset

Temaer som belyses er:

 • Innledning og generelt om 2020
 • Nye rettsavgjørelser i asylretten
 • Rundskriv og retningslinjer
 • Bortvisning
 • Oppholdssaker, au pair-ordningen
 • Statsborgerskap og avsluttende oppsummering

Kursinnhold

Temaer som belyses er:

 • Innledning og generelt om 2020
 • Nye rettsavgjørelser i asylretten
 • Rundskriv og retningslinjer
 • Bortvisning
 • Oppholdssaker, au pair-ordningen
 • Statsborgerskap og avsluttende oppsummering