Om foreleser

Thomas Frøberg ble master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2008 og ph.d. samme sted i 2014 på en avhandling om juridisk metode.

Frøberg har vært jurist ved Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg og har tidligere vært kst. førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet. Han har skrevet en rekke artikler innenfor strafferett og straffeprosess og har undervist i disse fagene ved Universitetet i Oslo.

Skills

test

  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Lorem ipsum dolor sit amet conse
  • Lorem ipsum dolor sit amet tempor
  • Lorem ipsum dolor sit fugiat
  • Lorem ipsum dolor sit consequat
  • Lorem ipsum dolor sit excepteur

Articles

There are no articles available yet.

Jussystemer kurs.
Digitale og fleksible nyhetskurs.

Våre kurs