Alminnelig strafferett: - en praktisk innføring

Online kurs
Thomas Frøberg
Partner at Advokatfirmaet Schjødt
Sted:
Tid: 
3 juridiske timer
Dato:
Klokkeslett:
Få tilsendt opptak
Kursmateriale og kursbevis
Ajourføringskurs
Vederlagsfritt

Om kurset

I dette kurset vil du få en innføring i den alminnelige strafferetten, med utgangspunkt i straffeloven 2005. Hovedvekten i fremstillingen er lagt på de generelle vilkårene for straffansvar som har størst betydning i praksis, i lys av nyere avgjørelser fra Høyesterett. Du vil få en oversikt over det strafferettslige legalitetsprinsippet, den alminnelige rettsstridsreservasjonen, skyldkravet, tilregnelighetsreglene, samt reglene om forsøk og medvirkning.

Kursinnhold

I dette kurset vil du få en innføring i den alminnelige strafferetten, med utgangspunkt i straffeloven 2005. Hovedvekten i fremstillingen er lagt på de generelle vilkårene for straffansvar som har størst betydning i praksis, i lys av nyere avgjørelser fra Høyesterett. Du vil få en oversikt over det strafferettslige legalitetsprinsippet, den alminnelige rettsstridsreservasjonen, skyldkravet, tilregnelighetsreglene, samt reglene om forsøk og medvirkning.