Om foreleser

Før det var hun advokatfullmektig og ansatt advokat i samme firma, med et avbrekk på 1 ½ år hvor hun var dommerfullmektig ved Ringerike tingrett. Hun arbeider innen de fleste områder innen fast eiendom med særlig erfaring innen odels- og åsetesrett. Hun har møterett for Høyesterett og har lang prosedyreerfaring. I tillegg til egen advokatpraksis har hun hatt flere styreverv og deltatt i utvalg oppnevnt av de offentlige, herunder

 • Medlem av kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll
 • Medlem i Konkursrådet i 8 år
 • Medlem i Disiplinærnemnden for advokater i 18 år
 • Medlem i Tilsynsutvalget for dommere i 6 år.
 • Sittet i odelslovutvalget og arvelovsutvalget.

Buttingsrud benyttes også hyppig som foreleser i flere sammenhenger

Skills

test

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet conse
 • Lorem ipsum dolor sit amet tempor
 • Lorem ipsum dolor sit fugiat
 • Lorem ipsum dolor sit consequat
 • Lorem ipsum dolor sit excepteur

Articles

There are no articles available yet.

Jussystemer kurs.
Digitale og fleksible nyhetskurs.

Våre kurs