Om foreleser

Trine har vært deltakende advokat i Buttingsrud siden 1988. Før det var hun advokatfullmektig og ansatt advokat i samme firma, med et avbrekk på 1 ½ år hvor hun var dommerfullmektig ved Ringerike tingrett.  

Hun arbeider innen de fleste områder innen fast eiendom med særlig erfaring innen odels- og åsetesrett. Hun har møterett for Høyesterett og har lang prosedyreerfaring.

I tillegg til egen advokatpraksis har hun hatt flere styreverv og deltatt i utvalg oppnevnt av de offentlige, herunder

Leder av klagenemnda for naturskader
Medlem av kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll
Medlem i Konkursrådet i 8 år
Medlem i Disiplinærnemnden for advokater i 18 år
Medlem i Tilsynsutvalget for dommere i 6 år.
Sittet i odelslovutvalget og arvelovsutvalget.
Hun benyttes også hyppig som foreleser i flere sammenhenger, også for Juristenes utdanningssenter.

Skills

test

  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Lorem ipsum dolor sit amet conse
  • Lorem ipsum dolor sit amet tempor
  • Lorem ipsum dolor sit fugiat
  • Lorem ipsum dolor sit consequat
  • Lorem ipsum dolor sit excepteur

Articles

There are no articles available yet.

Jussystemer kurs.
Digitale og fleksible nyhetskurs.

Våre kurs