Kurs i etiske regler og opptreden for advokater

Online kurs
Kursbevis
Trine Buttingsrud Mathiesen
Advokat, Buttingsrud
Sted:
Tid: 
3 etikktimer
Dato:
October 26, 2021
Klokkeslett:
kl. 09.00-12.00
Kursmateriale og kursbevis
Ajourføringskurs
Vederlagsfritt

Om kurset

  • Advokatens opptreden – hjemlet i lov og advokatforskriften
  • Uavhengighet og forholdet til klienten
  • Interessekonflikter
  • Forholdet til vitner og advokater som vitne
  • Forholdet mellom advokater

Kursinnhold

  • Advokatens opptreden – hjemlet i lov og advokatforskriften
  • Uavhengighet og forholdet til klienten
  • Interessekonflikter
  • Forholdet til vitner og advokater som vitne
  • Forholdet mellom advokater