Om foreleser

Jørgen Vangsnes har betydelig erfaring innenfor prosedyre og tvisteløsning, særlig innen komplekse kontraktstvister og erstatningsrett, IT- og teknologirelaterte tvister og offentlig rett. Jørgen Vangsnes har møterett for Høyesterett, i tillegg til å ha prosedert saker for flere internasjonale domstoler.

Skills

test

  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Lorem ipsum dolor sit amet conse
  • Lorem ipsum dolor sit amet tempor
  • Lorem ipsum dolor sit fugiat
  • Lorem ipsum dolor sit consequat
  • Lorem ipsum dolor sit excepteur

Articles

There are no articles available yet.

Jussystemer kurs.
Digitale og fleksible nyhetskurs.

Våre kurs