Nyhetsoppdatering i sivilprosess

Online kurs
Jørgen Vangsnes
Advokat og partner i Wikborg Rein Advokatfirma
Sted:
Tid: 
2 juridiske timer
Dato:
Klokkeslett:
Få tilsendt opptak
Kursmateriale og kursbevis
Ajourføringskurs
Vederlagsfritt

Om kurset

Temaer som belyses er:

 • Nytt fra lovgivningen
 • Nye lovforslag på høring
 • Avgjørelser fra Høyesterett i 2020
 • Partsstatus, partsevne og partshjelp
 • Rettslig interesse
 • Verneting
 • Bevis
 • Oppfriskning og forsømmelser
 • Sakskostnader

Kursinnhold

Temaer som belyses er:

 • Nytt fra lovgivningen
 • Nye lovforslag på høring
 • Avgjørelser fra Høyesterett i 2020
 • Partsstatus, partsevne og partshjelp
 • Rettslig interesse
 • Verneting
 • Bevis
 • Oppfriskning og forsømmelser
 • Sakskostnader