Sted:
Tid: 
3 juridiske timer
Dato:
Klokkeslett:
Få tilsendt opptak
Kursmateriale og kursbevis
Ajourføringskurs
Vederlagsfritt

Om kurset

Formålet med kurset er å gi en overordnet innføring i sivilprosessen, og å gi en oversikt over de mest grunnleggende regelsettene i tvisteloven av 2005

I kursets seks moduler gjennomgås prosessforutsetningene (vilkår for å reise sivilt søksmål) og sakens avvikling i første instans. I tillegg omhandles reglene om anke og gjenåpning, rettens forhold til partenes prosesshandlinger, rettskraft og sakskostnader. Til sammen gir dette et bilde av de mest grunnleggende prinsippene for rettens behandling av sivile saker.

Kursinnhold

Formålet med kurset er å gi en overordnet innføring i sivilprosessen, og å gi en oversikt over de mest grunnleggende regelsettene i tvisteloven av 2005

I kursets seks moduler gjennomgås prosessforutsetningene (vilkår for å reise sivilt søksmål) og sakens avvikling i første instans. I tillegg omhandles reglene om anke og gjenåpning, rettens forhold til partenes prosesshandlinger, rettskraft og sakskostnader. Til sammen gir dette et bilde av de mest grunnleggende prinsippene for rettens behandling av sivile saker.