Sted:
Tid: 
3 timer
Dato:
Klokkeslett:
Få tilsendt opptak
Kursmateriale og kursbevis
Ajourføringskurs
Vederlagsfritt

Om kurset

Advokatfunksjoner i Word:

 • Stiler – hva er det og hvordan bruke de avansert
 • Inndelinger – bl.a. liggende og stående i samme dokument
 • Topp- og bunntekst
 • Sidenummerering – hvordan kan du kontrollere det
 • Bruk av tekstbokser – når du har behov for tekststående for seg selv
 • Spor endringer
 • Bilder og hvordan kontrollere tekstflyten
 • Kryssreferanser – hvordan vise til andre deler av dokumentet riktig
 • Bokmerker og kryssreferanser
 • Hurtigdeler – hvordan lage ferdige oppsett med tekst til bruk igjen og igjen
 • Lister i flere nivåer – hvordan lage og styre de
 • Søk/erstatt på avansert nivå
 • Lage skrift som ikke kan redigeres eller slettes
 • Innholdsfortegnelse – hvordan virker det egentlig og bruk det med bokmerke

Advokatfunksjoner i PDF:

 • Hva er PDF og OCR
  Mange standardverktøy, som ikke er tilpasset norske advokaters hverdag, dvs. obligatorisk bruk av aktørportalen samt håndtering av politidokumenter fra Altinn
 • Bransjeutfordringer
  Størrelsen på dokumentene, OCR behandling og kvalitetssikring av dokumenter/enkelte sider og versjonskontroll .
  Flytting av bokmerker og kommentarer fra en generasjon av dokumenter til neste.
  Produksjon av utdrag, enkel og effektiv sidenummering, innholdshåndtering og utdragsloven.

Kurset er relevant for absolutt alle som arbeider med sivil- og straffesaker

Kursinnhold

Advokatfunksjoner i Word:

 • Stiler – hva er det og hvordan bruke de avansert
 • Inndelinger – bl.a. liggende og stående i samme dokument
 • Topp- og bunntekst
 • Sidenummerering – hvordan kan du kontrollere det
 • Bruk av tekstbokser – når du har behov for tekststående for seg selv
 • Spor endringer
 • Bilder og hvordan kontrollere tekstflyten
 • Kryssreferanser – hvordan vise til andre deler av dokumentet riktig
 • Bokmerker og kryssreferanser
 • Hurtigdeler – hvordan lage ferdige oppsett med tekst til bruk igjen og igjen
 • Lister i flere nivåer – hvordan lage og styre de
 • Søk/erstatt på avansert nivå
 • Lage skrift som ikke kan redigeres eller slettes
 • Innholdsfortegnelse – hvordan virker det egentlig og bruk det med bokmerke

Advokatfunksjoner i PDF:

 • Hva er PDF og OCR
  Mange standardverktøy, som ikke er tilpasset norske advokaters hverdag, dvs. obligatorisk bruk av aktørportalen samt håndtering av politidokumenter fra Altinn
 • Bransjeutfordringer
  Størrelsen på dokumentene, OCR behandling og kvalitetssikring av dokumenter/enkelte sider og versjonskontroll .
  Flytting av bokmerker og kommentarer fra en generasjon av dokumenter til neste.
  Produksjon av utdrag, enkel og effektiv sidenummering, innholdshåndtering og utdragsloven.

Kurset er relevant for absolutt alle som arbeider med sivil- og straffesaker