Barns rett til å bli hørt

Online kurs
Thea Totland
Advokat
Sted:
Tid: 
1 juridisk time
Dato:
Klokkeslett:
Få tilsendt opptak
Kursmateriale og kursbevis
Ajourføringskurs
Vederlagsfritt

Om kurset

I dette kurset lærer du om barnets rett til å bli hørt. I de siste årene har dette blitt en viktig rettighet og det kan få store konsekvenser om man tar lett på denne rettigheten. Kurset vil gi deg kunnskap om hvordan barnets rett til å bli hørt skal ivaretas.

Målgruppen for kurset er advokater, barnevernskonsulenter, fylkesnemnder og andre som driver med rettighetsarbeid for barn.

Kursinnhold

I dette kurset lærer du om barnets rett til å bli hørt. I de siste årene har dette blitt en viktig rettighet og det kan få store konsekvenser om man tar lett på denne rettigheten. Kurset vil gi deg kunnskap om hvordan barnets rett til å bli hørt skal ivaretas.

Målgruppen for kurset er advokater, barnevernskonsulenter, fylkesnemnder og andre som driver med rettighetsarbeid for barn.