Kurs i Compensatio og presentasjon av Personskadeportalen

Online kurs
Kursbevis
Steven Portch
Daglig leder i Jussystemer
Morten Kjelland
Professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Sted:
Tid: 
3 timer
Dato:
Klokkeslett:
Få tilsendt opptak
Kursmateriale og kursbevis
Ajourføringskurs
Vederlagsfritt

Om kurset

 • Personskade erstatnings utmåling ved bruk av Compensatio
 • Menerstatning
 • Påførte og fremtidig utgifter
 • Påførte og fremtidig inntektstap
 • Pensjonstap
 • Kapitalisering og skatteulempe

Kursinnhold

 • Personskade erstatnings utmåling ved bruk av Compensatio
 • Menerstatning
 • Påførte og fremtidig utgifter
 • Påførte og fremtidig inntektstap
 • Pensjonstap
 • Kapitalisering og skatteulempe