Sted:
Tid: 
2 timer
Dato:
Klokkeslett:
Få tilsendt opptak
Kursmateriale og kursbevis
Ajourføringskurs
Vederlagsfritt

Om kurset

 • Kolonner, rader, vis/skjul, frys rader og skriv ut rader på hver side
 • Sett inn/slett rader/kolonner, fjern alt i cellene
 • Bruk av ferdige tabeller. Enkelt formatere en tabell slik at det ser representabelt ut.
 • Sette opp oversikt over deling
 • Andel eierskap til huset
 • Sortere tabeller
 • Regne med datoer
 • Sortering over flere overskrifter
 • Enkel formatering - raskt få det til å se bra ut
 • Arkfaner
 • Frysing av kolonner og rader
 • Vis/skjul-kolonner og rader (skjulte filtrerte rader)
 • Bryt tekst og justering av kolonnebredde
 • Summere flere områder
 • $-tegn i formler
 • Navngiving
 • Sideoppsett
 • Kopiere fra Excel til Word
 • Betinget formatering
 • Søk/Erstatt

Kursinnhold

 • Kolonner, rader, vis/skjul, frys rader og skriv ut rader på hver side
 • Sett inn/slett rader/kolonner, fjern alt i cellene
 • Bruk av ferdige tabeller. Enkelt formatere en tabell slik at det ser representabelt ut.
 • Sette opp oversikt over deling
 • Andel eierskap til huset
 • Sortere tabeller
 • Regne med datoer
 • Sortering over flere overskrifter
 • Enkel formatering - raskt få det til å se bra ut
 • Arkfaner
 • Frysing av kolonner og rader
 • Vis/skjul-kolonner og rader (skjulte filtrerte rader)
 • Bryt tekst og justering av kolonnebredde
 • Summere flere områder
 • $-tegn i formler
 • Navngiving
 • Sideoppsett
 • Kopiere fra Excel til Word
 • Betinget formatering
 • Søk/Erstatt