Sted:
Tid: 
2 juridiske timer
Dato:
Klokkeslett:
Få tilsendt opptak
Kursmateriale og kursbevis
Ajourføringskurs
Vederlagsfritt

Om kurset

I dette kurset vil du få en oversikt over reglene om frister i personskadesaker, både generelle frister og de mer spesielle. Presentasjonen belyser de ulike reglenes virkeområde og materielle innhold, med gjennomgang av både sentrale lovregler, rettspraksis og andre rettskilder. Det fokuseres på oversikt og systematikk, slik at du får innsikt i hvilke frister som er viktige i de ulike typene saker. Du vil få en oversikt over det kompliserte regelverket, enkelt forklart og med integrerte hjelpeskisser, figurer og oppsummeringer.

Kursinnhold

I dette kurset vil du få en oversikt over reglene om frister i personskadesaker, både generelle frister og de mer spesielle. Presentasjonen belyser de ulike reglenes virkeområde og materielle innhold, med gjennomgang av både sentrale lovregler, rettspraksis og andre rettskilder. Det fokuseres på oversikt og systematikk, slik at du får innsikt i hvilke frister som er viktige i de ulike typene saker. Du vil få en oversikt over det kompliserte regelverket, enkelt forklart og med integrerte hjelpeskisser, figurer og oppsummeringer.