Innføring i forsikringsrett

Online kurs
Kursbevis
Erik Fjeldstad
Advokat og partner i Kogstad Lunde & Co
Sted:
Tid: 
1 juridisk time
Dato:
Klokkeslett:
Få tilsendt opptak
Kursmateriale og kursbevis
Ajourføringskurs
Vederlagsfritt

Om kurset

Foredraget gir en grunnleggende innføring i forsikringsrett, med vekt på personforsikring og kompensasjon for personskade. Du vil få en oversikt over sentrale forsikringsprodukter som kan komme til anvendelse ved personskade, og de ytelser slike forsikringer dekker. Det vil bli redegjort for hovedprinsippene for ansvarsetablering, kravet til årsakssammenheng og de utmålingsprinsipper som gjelder. Det gis en innføring i viktige bestemmelser i forsikringsavtaleloven som er av betydning for forsikringsoppgjøret, herunder reglene om bortfall og reduksjon av erstatningen, forsikringsselskapets reklamasjonsplikt, foreldelse, samt regler om regress og samordning av erstatning.

Målgruppen for kurset er advokater og saksbehandlere som arbeider med personskadeoppgjør for skadelidte eller et forsikringsselskap.

Kursinnhold

Foredraget gir en grunnleggende innføring i forsikringsrett, med vekt på personforsikring og kompensasjon for personskade. Du vil få en oversikt over sentrale forsikringsprodukter som kan komme til anvendelse ved personskade, og de ytelser slike forsikringer dekker. Det vil bli redegjort for hovedprinsippene for ansvarsetablering, kravet til årsakssammenheng og de utmålingsprinsipper som gjelder. Det gis en innføring i viktige bestemmelser i forsikringsavtaleloven som er av betydning for forsikringsoppgjøret, herunder reglene om bortfall og reduksjon av erstatningen, forsikringsselskapets reklamasjonsplikt, foreldelse, samt regler om regress og samordning av erstatning.

Målgruppen for kurset er advokater og saksbehandlere som arbeider med personskadeoppgjør for skadelidte eller et forsikringsselskap.