Know your client:

Online kurs
Kursbevis
Egil Hjelmen
Seniorkonsulent, Jussystemer
Sted:
Tid: 
1 juridisk time
Dato:
Klokkeslett:
Få tilsendt opptak
Kursmateriale og kursbevis
Ajourføringskurs
Vederlagsfritt

Om kurset

I dette kurset gjennomgås en grunnleggende, praktisk rettet innføring i reglene om hvitvaskingskontroll. Kurset belyser både det forutgående og løpende arbeid med oppdrag som kan omfattes av hvitvaskingsloven og hvor det gjelder undersøkelses- og dokumentasjonskrav. I tillegg gis en kort innføring i hvordan Jussystemers Know Your Client-applikasjon virker brukes i arbeidet med innfasing av klienter og kontroll av egne klienter.

Kursinnhold

I dette kurset gjennomgås en grunnleggende, praktisk rettet innføring i reglene om hvitvaskingskontroll. Kurset belyser både det forutgående og løpende arbeid med oppdrag som kan omfattes av hvitvaskingsloven og hvor det gjelder undersøkelses- og dokumentasjonskrav. I tillegg gis en kort innføring i hvordan Jussystemers Know Your Client-applikasjon virker brukes i arbeidet med innfasing av klienter og kontroll av egne klienter.