Sted:
Tid: 
2 juridiske timer
Dato:
Klokkeslett:
Få tilsendt opptak
Kursmateriale og kursbevis
Ajourføringskurs
Vederlagsfritt

Om kurset

Klikk "Meld på"-knappen for å få se opptak av kurset som har gått.

  • Konkurs: Koronapandemien har ført til at kassa er tom i mange selskaper . Flere selskaper sliter økonomisk og konkurstallene går oppover. Målet med kurset er å gi en oversikt over vilkår og prosess når et selskap går konkurs. Det vil bli en praktisk gjennomgang med vekt på nyere rettspraksis .
  • Ny lov om rekonstruksjon: Rekonstruksjonsloven kom som et verktøy for å kunne redde selskaper som ellers kunne være levedyktige , men som ble rammet av koronapandemien. Vi vil redegjøre med hjelp av praktiske eksempler for hvordan rekonstruksjonsprosessen fungerer og om erfaringene så langt. Vi vil gjennomgå vilkårene og for hvordan selskaper kan benytte dette verktøyet i praksis.

Kursinnhold

Klikk "Meld på"-knappen for å få se opptak av kurset som har gått.

  • Konkurs: Koronapandemien har ført til at kassa er tom i mange selskaper . Flere selskaper sliter økonomisk og konkurstallene går oppover. Målet med kurset er å gi en oversikt over vilkår og prosess når et selskap går konkurs. Det vil bli en praktisk gjennomgang med vekt på nyere rettspraksis .
  • Ny lov om rekonstruksjon: Rekonstruksjonsloven kom som et verktøy for å kunne redde selskaper som ellers kunne være levedyktige , men som ble rammet av koronapandemien. Vi vil redegjøre med hjelp av praktiske eksempler for hvordan rekonstruksjonsprosessen fungerer og om erfaringene så langt. Vi vil gjennomgå vilkårene og for hvordan selskaper kan benytte dette verktøyet i praksis.