Sted:
Tid: 
2 juridiske timer
Dato:
Klokkeslett:
Få tilsendt opptak
Kursmateriale og kursbevis
Ajourføringskurs
Vederlagsfritt

Om kurset

Temaer som belyses er:

 • Trender og utviklingstrekk
 • Ny lovgivning av interesse
 • Rettspraksis og nemndspraksis
 • Tolkning av sentrale begreper
 • Brudd på opplysningsplikt
 • Oppgjørsavtaler og renter

Kursinnhold

Temaer som belyses er:

 • Trender og utviklingstrekk
 • Ny lovgivning av interesse
 • Rettspraksis og nemndspraksis
 • Tolkning av sentrale begreper
 • Brudd på opplysningsplikt
 • Oppgjørsavtaler og renter