Nyhetsoppdatering i helserett

Online kurs
Kari Paulsrud
Advokat, Kindem & Co
Sted:
Tid: 
2 juridiske timer
Dato:
Klokkeslett:
Få tilsendt opptak
Kursmateriale og kursbevis
Ajourføringskurs
Vederlagsfritt

Om kurset

Temaer som belyses er:

 • Endringer i reglene om plikt til å besvare henvendelser om kvalitet og pasientsikkerhet, godkjenningsmodell for fritt brukervalg og krav til samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak
 • Endringer i helsepersonelloven og pasientjournalloven om bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid og læring
 • Status i arbeidet med tvangsbegrensningsloven
 • Prioriteringskriterier i helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten
 • Endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd
 • Avgjørelser fra Statens Helsetilsyn og Helsepersonellnemnda
 • Rundskriv og annet nytt fra Helsedirektoratet

Kursinnhold

Temaer som belyses er:

 • Endringer i reglene om plikt til å besvare henvendelser om kvalitet og pasientsikkerhet, godkjenningsmodell for fritt brukervalg og krav til samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak
 • Endringer i helsepersonelloven og pasientjournalloven om bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid og læring
 • Status i arbeidet med tvangsbegrensningsloven
 • Prioriteringskriterier i helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten
 • Endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd
 • Avgjørelser fra Statens Helsetilsyn og Helsepersonellnemnda
 • Rundskriv og annet nytt fra Helsedirektoratet