Sted:
Tid: 
3 timer
Dato:
Klokkeslett:
Få tilsendt opptak
Kursmateriale og kursbevis
Ajourføringskurs
Vederlagsfritt

Om kurset

Oppreisningserstatning ved fysiske og psykiske krenkelser, med visninger av Oppreisningsportalen - et nytt digitalt verktøy

 • Hvordan finne relevante rettskilder og riktig oppreisningsnivå? 360-graders omvisning av Oppreisningsportalen
 • Oppreisningsvurderingen kronologi
 • De fire hovedvilkårene for oppreisning, visning av portalen med Steven Portch (Jussystemer)
 • Når «kan» ikke betyr kan; sentrale utviklingstrekk i høyesterettspraksis
 • Skjønnsmessig utmåling. Hva er en «rimelig» erstatning? Portalen som digital veileder
 • Normert utmåling; Portalen som digital veileder
 • Enkelte fellesspørsmål (inflasjonsregulering, skadelidte er fra lavkostland, forholdet til medvirkning mv.)

Kursinnhold

Oppreisningserstatning ved fysiske og psykiske krenkelser, med visninger av Oppreisningsportalen - et nytt digitalt verktøy

 • Hvordan finne relevante rettskilder og riktig oppreisningsnivå? 360-graders omvisning av Oppreisningsportalen
 • Oppreisningsvurderingen kronologi
 • De fire hovedvilkårene for oppreisning, visning av portalen med Steven Portch (Jussystemer)
 • Når «kan» ikke betyr kan; sentrale utviklingstrekk i høyesterettspraksis
 • Skjønnsmessig utmåling. Hva er en «rimelig» erstatning? Portalen som digital veileder
 • Normert utmåling; Portalen som digital veileder
 • Enkelte fellesspørsmål (inflasjonsregulering, skadelidte er fra lavkostland, forholdet til medvirkning mv.)