Pasientundersøkelser i personskadesaker

Online kurs
Thomas Glott
Klinikkoverlege, Sunnaas sykehus HF
Sted:
Tid: 
1 juridisk time
Dato:
Klokkeslett:
Få tilsendt opptak
Kursmateriale og kursbevis
Ajourføringskurs
Vederlagsfritt

Om kurset

I dette kurset vil du få en grunnleggende kunnskap om hvordan sakkyndig arbeid utføres i praksis. De fleste sakkyndigoppdrag innebærer at skadelidte skal ha samtale med og bli undersøkt av en spesialist. Kurset gir innblikk i hvorfor en konsultasjon er nødvendig og hva skadelidte kan forvente. For advokater og saksbehandlere som håndterer skadesaker eller andre helseplager som medfører erstatningskrav gir kurset innblikk i nytte og begrensninger med konsultasjonen. Innholdet av sakkyndigoppdrag og arbeidet vil variere betydelig avhengig saken, og problemstillingen er derfor illustrert med to helt ulike historier.

Kursinnhold

I dette kurset vil du få en grunnleggende kunnskap om hvordan sakkyndig arbeid utføres i praksis. De fleste sakkyndigoppdrag innebærer at skadelidte skal ha samtale med og bli undersøkt av en spesialist. Kurset gir innblikk i hvorfor en konsultasjon er nødvendig og hva skadelidte kan forvente. For advokater og saksbehandlere som håndterer skadesaker eller andre helseplager som medfører erstatningskrav gir kurset innblikk i nytte og begrensninger med konsultasjonen. Innholdet av sakkyndigoppdrag og arbeidet vil variere betydelig avhengig saken, og problemstillingen er derfor illustrert med to helt ulike historier.