Sted:
Tid: 
5 juridiske timer
Dato:
Klokkeslett:
Få tilsendt opptak
Kursmateriale og kursbevis
Ajourføringskurs
Vederlagsfritt

Om kurset

Kurset gir først en oversikt over erstatningsrettens hovedspørsmål og begrepsapparat, samt erstatningsrettens kronologi og hovedtrekkene i rettskildebildet. Deretter gjennomgås de sentrale ansvarsgrunnlagene som må foreligge for å kunne etablere et erstatningsansvar. Kurset inneholder utvalgte dybdemoduler, blant annet i form av en utførlig gjennomgang av bilansvaret i lys av høyesterettspraksis og trekk i rettsutviklingen. Kurset gir samlet sett en gjennomgang av over 20 høyesterettsdommer og over 40 lovbestemmelser relatert til ansvarsetablering.

Kursinnhold

Kurset gir først en oversikt over erstatningsrettens hovedspørsmål og begrepsapparat, samt erstatningsrettens kronologi og hovedtrekkene i rettskildebildet. Deretter gjennomgås de sentrale ansvarsgrunnlagene som må foreligge for å kunne etablere et erstatningsansvar. Kurset inneholder utvalgte dybdemoduler, blant annet i form av en utførlig gjennomgang av bilansvaret i lys av høyesterettspraksis og trekk i rettsutviklingen. Kurset gir samlet sett en gjennomgang av over 20 høyesterettsdommer og over 40 lovbestemmelser relatert til ansvarsetablering.