Spesialisterklæring - fra oppdrag til erklæring i personskadesaker

Online kurs
Thomas Glott
Klinikkoverlege, Sunnaas sykehus HF
Sted:
Tid: 
2 juridiske timer
Dato:
Klokkeslett:
Få tilsendt opptak
Kursmateriale og kursbevis
Ajourføringskurs
Vederlagsfritt

Om kurset

I dette kurset vil du få en grunnleggende kunnskap om hvordan du kan håndtere saker der det er behov for å oppnevne medisinsk sakkyndig. Du vil få praktiske råd om prosessen med valg av spesialist og hva som er relevant å vite i forhold til spesialistens kompetanse. Kurset gir også et innblikk i hvordan medisinsk sakkyndig jobb, og hvilke kvalitetskrav som man bør forvente av en spesialisterklæring.

Kurset egner seg for advokater og saksbehandlere som håndterer skadesaker eller andre helseplager som medfører erstatningskrav.

Kursinnhold

I dette kurset vil du få en grunnleggende kunnskap om hvordan du kan håndtere saker der det er behov for å oppnevne medisinsk sakkyndig. Du vil få praktiske råd om prosessen med valg av spesialist og hva som er relevant å vite i forhold til spesialistens kompetanse. Kurset gir også et innblikk i hvordan medisinsk sakkyndig jobb, og hvilke kvalitetskrav som man bør forvente av en spesialisterklæring.

Kurset egner seg for advokater og saksbehandlere som håndterer skadesaker eller andre helseplager som medfører erstatningskrav.